Quản lý
Thiết lập lộ trình đào tạo, chương trình giảng dạy, lịch học dễ dàng

Lợi ích vượt trội

Dễ dàng lập kế hoạch đào tạo

Quản lý chương trình đào tạo chi tiết theo danh mục từng chuyên ngành đào tạo,môn học, thiết lập ràng buộc điều kiện tiên quyết, học trước, song hành, thay thế học phần, thiết lập các nhóm học phần tự chọn.

Update số liệu Realtime hỗ trợ công tác quản trị

Quản lý dự báo số liệu đăng ký học của học viên, đây là cơ sở giúp phòng đào tạo bố trí kế hoạch giảng dạy.

Xây dựng thời khóa biểu chi tiết

Xây dựng thời khóa biểu chi tiết, phân bổ giáo viên, phòng học, học viên theo học phần, chuyên ngành đào tạo

Quản lý đăng ký học của học viên trực tuyến

Thống kê số lượng sinh viên đã đăng ký, chưa đăng ký theo lớp, môn, điều chỉnh & hủy học viên theo điều kiện ngay trên hệ thống

Thiết lập kế hoạch đào tạo theo từng năm, chuyên ngành, môn học phù hợp với nhà trường.

Thiết lập kế hoạch đào tạo theo từng năm, chuyên ngành, môn học phù hợp với nhà trường.

Tạo hệ thống học trực tuyến phân quyền trong nhà trường cho cấp quản lý – thầy cô – học viên dễ dàng
Xây dựng thời khóa biểu chi tiết theo chuyên ngành đào tạo.

Xây dựng thời khóa biểu chi tiết theo chuyên ngành đào tạo.

Lộ trình học – tổ chức thi, chấm điểm, cấp chứng chỉ học viên.
Quản lý dữ liệu công tác quản trị, đào tạo Realtime

Quản lý dữ liệu công tác quản trị, đào tạo Realtime

Tương tác và báo cáo trực quan cho nhà trường và học viên.

Đăng ký để nhận tư vấn và trải nghiệm miễn phí

Trải nghiệm ngay

Trải nghiệm để khám phá những tính năng mà TechHub mang lại

Đăng ký nhận tư vấn TechHub

Trải nghiệm để khám phá những tính năng mà TechHub mang lại