Đào tạo trực tuyến
Học tập trực tuyến trên đa nền tảng vô cùng linh hoạt

Lợi ích vượt trội

Tiết kiệm chi phí

Học trực tuyến có hiệu quả về chi phí hơn so với các hình thức học truyền thống. Linh hoạt trong việc dạy và học qua hình thức trực tuyến diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Thời gian đào tạo, chi phí đi lại, tài liệu học tập và địa điểm cũng được giảm.

Nâng cao chất lượng đào tao

Chia sẻ kiến thức được cho những học sinh ở nơi xa hoặc không có điều kiện để đi học trực tiếp, nâng cao hiệu quả đào tạo

Tăng vị thế nhà trường

Tạo điều kiện cho học sinh biết đến thương hiệu nhà trường & thầy cô

Hỗ trợ nhà trường chuyển đổi số thành công

Tăng mức độ thích nghi của nhà trường & mở rộng quy mô qua việc ứng dụng công nghệ

Linh hoạt trong tương tác học sinh, phụ huynh - nhà trường

Dễ dàng , linh hoạt kết nối thầy cô - học viên trong học tập

Tăng số lượng học sinh dễ dàng

Tăng số lượng học sinh trong khi lại tiết kiệm chi phí đầu tư truyền thống

Tạo hệ thống học trực tuyến phân quyền trong nhà trường cho cấp quản lý - thầy cô - học viên dễ dàng

Tạo hệ thống học trực tuyến phân quyền trong nhà trường cho cấp quản lý - thầy cô - học viên dễ dàng

Tạo hệ thống học trực tuyến phân quyền trong nhà trường cho cấp quản lý – thầy cô – học viên dễ dàng
Lộ trình học - tổ chức thi, chấm điểm, cấp chứng chỉ học viên.

Lộ trình học - tổ chức thi, chấm điểm, cấp chứng chỉ học viên.

Lộ trình học – tổ chức thi, chấm điểm, cấp chứng chỉ học viên.
Tương tác và báo cáo trực quan cho nhà trường và học viên.

Tương tác và báo cáo trực quan cho nhà trường và học viên.

Tương tác và báo cáo trực quan cho nhà trường và học viên.

Đăng ký để nhận tư vấn và trải nghiệm miễn phí

Trải nghiệm ngay

Trải nghiệm để khám phá những tính năng mà TechHub mang lại

Đăng ký nhận tư vấn TechHub

Trải nghiệm để khám phá những tính năng mà TechHub mang lại