Quản lý
Tự động hóa mọi quy trình tác nghiệp giữa Nhân sự – Nhân viên – Lãnh đạo trong doanh nghiệp

Lợi ích vượt trội

Quản lý nhân sự mọi lúc mọi nơi

Quản lý thời gian làm việc của các nhân viên, chấm công, giám sát thời gian tăng ca và các ngày nghỉ của nhân viên. Tính toán thời gian làm việc cố định và thời gian làm thêm cho các nhân viên trong công ty.

Giảm 40% khối lượng công việc

Giảm thiểu tiến tới xóa bỏ các thao tác quản lý thủ công như làm báo cáo tình hình nhân sự, tính lương, KPIs, ….

Sử dụng nhân sự hiệu quả hơn

từ việc theo dõi, đánh giá đúng năng lực thực tế của nhân viên góp phần giúp tái cơ cấu hoặc doanh nghiệp có kế hoạch đào tạo, khai thác, sử dụng nhân sự với năng suất làm việc và kết quả cao hơn

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SỐ HÓA QUY TRÌNH XỬ LÝ

Xây dựng các biểu mẫu chuẩn cho toàn bộ quy trình xử lý Yêu cầu - Đề xuất nội bộ.

MINH BẠCH THÔNG TIN & THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH

Công việc khó nhất đối với doanh nghiệp là xây dựng nhiệm vụ & trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công việc hàng ngày. Base Request sẽ giúp bạn làm việc này thực sự dễ dàng.

XỬ LÝ ĐỀ XUẤT & TƯƠNG TÁC

Base Request giúp bạn xử lý các đề xuất nhanh chóng và linh hoạt trong mọi tình huống.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SỐ HÓA QUY TRÌNH XỬ LÝ

Xây dựng các biểu mẫu chuẩn cho toàn bộ quy trình xử lý Yêu cầu - Đề xuất nội bộ.

MINH BẠCH THÔNG TIN & THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH

Công việc khó nhất đối với doanh nghiệp là xây dựng nhiệm vụ & trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công việc hàng ngày. Base Request sẽ giúp bạn làm việc này thực sự dễ dàng.

XỬ LÝ ĐỀ XUẤT & TƯƠNG TÁC

Base Request giúp bạn xử lý các đề xuất nhanh chóng và linh hoạt trong mọi tình huống.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SỐ HÓA QUY TRÌNH XỬ LÝ

Xây dựng các biểu mẫu chuẩn cho toàn bộ quy trình xử lý Yêu cầu - Đề xuất nội bộ.

MINH BẠCH THÔNG TIN & THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH

Công việc khó nhất đối với doanh nghiệp là xây dựng nhiệm vụ & trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công việc hàng ngày. Base Request sẽ giúp bạn làm việc này thực sự dễ dàng.

XỬ LÝ ĐỀ XUẤT & TƯƠNG TÁC

Base Request giúp bạn xử lý các đề xuất nhanh chóng và linh hoạt trong mọi tình huống.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SỐ HÓA QUY TRÌNH XỬ LÝ

Xây dựng các biểu mẫu chuẩn cho toàn bộ quy trình xử lý Yêu cầu - Đề xuất nội bộ.

MINH BẠCH THÔNG TIN & THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH

Công việc khó nhất đối với doanh nghiệp là xây dựng nhiệm vụ & trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công việc hàng ngày. Base Request sẽ giúp bạn làm việc này thực sự dễ dàng.

XỬ LÝ ĐỀ XUẤT & TƯƠNG TÁC

Base Request giúp bạn xử lý các đề xuất nhanh chóng và linh hoạt trong mọi tình huống.

Phần mềm Quản lý Bán hàng
Cho Doanh nghiệp

Yêu cầu Demo 1:1 ngay

Đăng ký để nhận tư vấn và trải nghiệm miễn phí

Trải nghiệm ngay

Trải nghiệm để khám phá những tính năng mà TechHub mang lại

Đăng ký nhận tư vấn TechHub

Trải nghiệm để khám phá những tính năng mà TechHub mang lại