Khám Phá Mô Hình Gagne’s Nine Events of Instruction trong Đào Tạo Trực Tuyến

Mô hình Gagne’s Nine Events of Instruction là một phần của hệ thống thiết kế giảng dạy của Robert Gagné – một nhà tiên phong trong lĩnh vực này. Bao gồm 9 bước, từ việc thu hút sự chú ý đến việc đánh giá hiệu suất học tập, mô hình này cung cấp một khung sườn rõ ràng cho quá trình giảng dạy và học tập trực tuyến. Mô hình được giới thiệu lần đầu trong cuốn sách “The Conditions of Learning” (1965), đề xuất một cách tiếp cận có cấu trúc cho quá trình giảng dạy và học tập trực tuyến.

Mô hình Gagne’s Nine Events of Instruction

Mô hình này tập trung vào việc thiết kế và cung cấp các hoạt động giảng dạy hiệu quả bao gồm 9 bước:

 1. Gain Attention – Nhận Biết Mục Tiêu: Mục tiêu của bước này là thu hút sự quan tâm của người học bằng cách giới thiệu một vấn đề hoặc tình huống thú vị và gây chú ý. Việc này giúp học viên tập trung và chuẩn bị tinh thần cho quá trình học tập sắp tới.
 2. Inform Learner of Objectives – Kích Thích Sự Chú Ý: Bước này cung cấp thông tin về mục tiêu học tập để học viên hiểu rõ những gì họ sẽ học và đạt được từ khóa học. Việc làm này kích thích sự chú ý và tạo động lực cho học viên tham gia học.
 3. Stimulate Recall of Prior Learning – Gợi Mở Kiến Thức Trước: Bước này kích thích nhớ lại kiến thức đã học trước đó của học viên liên quan đến chủ đề được đề cập. Điều này giúp xây dựng liên kết giữa kiến thức cũ và mới, tạo nền tảng cho việc học tập tiếp theo.
 4. Present Stimulus Material – Chuyển Giao Kiến Thức: Trình bày nội dung học tập mới một cách rõ ràng và dễ hiểu thông qua các phương tiện như bài giảng, video, hoặc tài liệu. Mục tiêu là giúp học viên tiếp cận kiến thức mới một cách hiệu quả và dễ dàng.
 5. Provide Learning Guidance – Cung Cấp Hướng Dẫn Học: Bước này cung cấp hướng dẫn cụ thể để học viên thực hành kiến thức mới và phát triển kỹ năng. Việc này giúp học viên hiểu rõ cách áp dụng kiến thức vào thực tế và phát triển các kỹ năng liên quan.
 6. Elicit Performance – Khuyến Khích Sự Tương Tác: Bước này khuyến khích học viên thực hiện các hoạt động hoặc bài tập để áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Việc tương tác này giúp củng cố kiến thức và phát triển kỹ năng thực hành.
 7. Provide Feedback – Cung Cấp Phản Hồi: Cung cấp phản hồi về hiệu suất của học viên sau khi thực hiện các bài tập, giúp họ hiểu rõ về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Phản hồi này giúp học viên hiểu được mức độ hiểu biết và tiến bộ của mình trong quá trình học.
 8. Assess Performance – Kiểm Tra Kiến Thức: Kiểm tra hiệu suất của học viên để đánh giá mức độ hiểu biết và thành thạo của họ đối với nội dung học tập. Việc này giúp đánh giá hiệu quả của quá trình học và định hướng cho các bước tiếp theo.
 9. Enhance Retention and Transfer – Tăng Cường Ghi Nhớ và Chuyển Giao: Hỗ trợ học viên thúc đẩy sự nhớ và chuyển giao kiến thức vào các tình huống mới. Việc này giúp đảm bảo rằng học viên có thể áp dụng kiến thức đã học vào các bài toán thực tế và tình huống mới.

Lý do vì sao doanh nghiệp cần sử dụng mô hình

 • Thiết kế có cấu trúc: Mô hình cung cấp một cấu trúc rõ ràng cho quá trình thiết kế và triển khai khóa học, giúp tổ chức tạo ra các trải nghiệm học tập có chất lượng và nhất quán.
 • Tập trung vào học viên: Bằng cách tạo ra các sự kiện giảng dạy được tối ưu hóa, mô hình này giúp tăng cường sự tham gia và hấp dẫn của học viên trong quá trình học tập.
 • Đa dạng hoạt động học tập: Gagne’s Nine Events cung cấp một loạt các hoạt động giảng dạy từ việc kích thích sự chú ý đến việc kiểm tra và phản hồi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập đa dạng và sâu sắc.

Kết luận

Mô hình Gagne’s Nine Events of Instruction là một công cụ mạnh mẽ trong việc thiết kế và triển khai các khóa học trực tuyến, giúp tạo ra trải nghiệm học tập tốt nhất cho học viên và đạt được mục tiêu học tập hiệu quả. Bằng việc áp dụng mô hình Gagne’s Nine Events of Instruction, doanh nghiệp có thể tạo ra các khóa học trực tuyến mang lại giá trị cao và đáp ứng được nhu cầu học tập đa dạng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share the Post:

Related Posts