Phần mềm quản lý bán hàng cho Doanh nghiệp

 

Video giới thiệu

MISA AMIS CRM

Giải pháp giúp doanh nghiệp chuyển đổi số bán hàng toàn diện.
 
00:00 – Các vấn đề doanh nghiệp thường gặp.
00:20 – Cách CRM đáp ứng các nghiệp vụ của doanh nghiệp.

Anyone can create courses, guides, and other training content in Rise

Make it super easy for employees to share what they know and for managers to educate their teams

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Anyone can create courses, guides, and other training content in Rise

Make it super easy for employees to share what they know and for managers to educate their teams

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Anyone can create courses, guides, and other training content in Rise

Make it super easy for employees to share what they know and for managers to educate their teams

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Anyone can create courses, guides, and other training content in Rise

Make it super easy for employees to share what they know and for managers to educate their teams

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Web-based course creation

Easily create Rise content in a web browser. There’s no app to download, no learning curve. Give everyone the power to share what they know in Rise.

Step 1

Tư Vấn Kỹ Càng

Gặp gỡ (trực tiếp hoặc trên Zoom) tìm hiểu nhu cầu, tư vấn, lên kịch bản sale và cài đặt phần mềm cho doanh nghiệp

Step 2

Hướng dẫn cụ thể

Demo, hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng cho từng bộ phận để sử dụng salekit hiệu quả

Step 3

Chăm sóc mỗi ngày

Salekit hỗ trợ bạn 24/7, tư vấn, hỗ trợ, đồng hành như một nhân viên của doanh nghiệp

Phần mềm Quản lý Bán hàng
Cho Doanh nghiệp

Yêu cầu Demo 1:1 ngay