Ebook: Xu hướng Đào tạo và Phát triển cho doanh nghiệp 2023-2024

Bộ tài liệu này bao gồm các thông tin về xu hướng, phương pháp, và cơ hội đào tạo nổi bật trong năm 2023-2024.

Dưới đây là một số điểm nổi bật từ tài liệu:

1. Các nhà lãnh đạo đầu tư vào những mảng nào trong ngành L&D (Learning and Development)?

2. Những kỹ năng cụ thể nào đang được đòi hỏi nhiều nhất trong tổ chức/doanh nghiệp, và nhu cầu này thay đổi như thế nào trong từng bộ phận khác nhau của doanh nghiệp?

3. Sự thay đổi trong mô hình học tập do tác động của công nghệ

4. Xu hướng học tập và đào tạo dự kiến trong năm 2024

Phòng ban nào trong công ty có nhu cầu đào tạo cao nhất vào năm 2023?

Phòng ban nào trong công ty có nhu cầu đào tạo cao nhất vào năm 2023?

Cần bao nhiêu chi phí để đào tạo một nhân viên?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share the Post:

Related Posts