Ebook độc quyền của TechHub: Chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Bộ tài liệu này bao gồm các thông tin mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần biết về chuyển đối số, ví dụ như: Chuyển đổi số là gì, câu chuyện chuyển đổi số, suy nghĩ sai lầm về chuyển đổi số, thách thức phổ biến của tổ chức, doanh nghiệp khi chuyển đổi số, hay yếu tố quyết định chuyển đổi số để thành công

Dưới đây là một số điểm nổi bật từ tài liệu:

1. Suy nghĩ sai lầm về chuyển đổi số trong tổ chức, doanh nghiệp:

  • Chuyển đổi số tốn nhiều tiền và nhân lực
  • Chỉ có tổ chức, doanh nghiệp lớn mới cần chuyển đổi số
  • Chuyển đổi số là phép màu giúp tổ chức, doanh nghiệp thay đổi ngay

2. Vì sao tổ chức, doanh nghiệp cần chuyển đổi số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share the Post:

Related Posts