Các công cụ hỗ trợ để nâng cao năng suất của nhân viên

Các công cụ hỗ trợ hiệu suất là nguồn lực có giá trị nhằm nâng cao hiệu suất của nhân viên bằng cách cung cấp hỗ trợ đúng lúc. Trong bối cảnh môi trường làm việc ngày nay, đòi hỏi sự thích ứng liên tục, những công cụ này có vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo chính quy và ứng dụng tại chỗ.

I. Công cụ hỗ trợ hiệu suất là gì?

Công cụ hỗ trợ hiệu suất là những phần mềm, ứng dụng, hoặc hệ thống được thiết kế để giúp người dùng tăng cường năng suất làm việc và quản lý thời gian một cách hiệu quả. Các công cụ này giúp thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo chính quy và ứng dụng trong thực tế bằng cách cung cấp hỗ trợ kịp thời.

II. Lợi ích của các công cụ hỗ trợ hiệu suất

Các công cụ hỗ trợ hiệu suất mang lại lợi ích cho cả nhân viên và tổ chức.

 • Các công cụ hỗ trợ hiệu suất giúp giảm thời gian tìm kiếm thông tin, giúp nhân viên hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả hơn.
 • Các tổ chức có thể tiết kiệm chi phí đào tạo bằng cách tập trung vào hỗ trợ có mục tiêu hơn là đào tạo chính quy.
 • Nhân viên có thể áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng của mình hiệu quả hơn, dẫn đến hiệu suất công việc được cải thiện và ít sai sót hơn.
 • Chúng nâng cao sự tự tin của nhân viên vì nhân viên biết rằng họ có thể dựa vào sự hỗ trợ khi cần thiết.
 • Chúng cho phép các tổ chức thích ứng nhanh chóng với nhu cầu kinh doanh và công nghệ đang thay đổi, đảm bảo nhân viên luôn được cập nhật.
 • Họ củng cố việc học bằng cách cung cấp tài liệu tham khảo mà nhân viên có thể xem lại bất kỳ lúc nào.

III. Các công cụ hỗ trợ hiệu suất phổ biến

 • Ứng dụng quản lý công việc (Task Management Apps): Cung cấp cách tổ chức công việc, theo dõi tiến độ và ưu tiên nhiệm vụ. Ví dụ: Trello, Asana, Todoist.
 • Hệ thống quản lý dự án (Project Management Systems): Giúp theo dõi và quản lý các dự án lớn. Ví dụ: Jira, Monday.com, Microsoft Project.
 • Ứng dụng tạo danh sách công việc (To-Do List Apps): Cho phép người dùng tạo danh sách công việc và theo dõi tiến độ. Ví dụ: Wunderlist, Microsoft To-Do, Any.do.
 • Công cụ lịch và lên lịch hẹn (Calendar and Scheduling Tools): Hỗ trợ quản lý thời gian và lên lịch hẹn một cách hiệu quả. Ví dụ: Google Calendar, Microsoft Outlook, Calendly.
 • Ứng dụng quản lý email (Email Management Apps): Giúp tổ chức và làm sạch hộp thư đến. Ví dụ: Inbox by Gmail, Unroll.Me, SaneBox.
 • Công cụ chia sẻ và làm việc nhóm (Collaboration and Teamwork Tools): Hỗ trợ tương tác nhóm và chia sẻ thông tin dễ dàng. Ví dụ: Slack, Microsoft Teams, Zoom.
 • Phần mềm tự động hóa (Automation Software): Giúp giảm bớt công việc lặp đi lặp lại và tăng hiệu suất. Ví dụ: Zapier, IFTTT, Automate.
 • Ứng dụng quản lý mật khẩu (Password Management Apps): Bảo vệ thông tin cá nhân và giúp đồng bộ mật khẩu an toàn. Ví dụ: LastPass, 1Password, Dashlane.
 • Công cụ phân tích thời gian làm việc (Time Tracking Tools): Theo dõi thời gian làm việc để tối ưu hóa hiệu suất. Ví dụ: Toggl, RescueTime, Clockify.
 • Ứng dụng tăng cường hiệu suất cá nhân (Personal Productivity Apps): Cung cấp các tính năng như chặn xao lạc, kỹ thuật Pomodoro, và quản lý tập trung. Ví dụ: Forest, Focus@Will, Freedom.
 • Cổng mạng nội bộ: Trang web nội bộ hoặc LMS có tài nguyên, hướng dẫn và Câu hỏi thường gặp. Ví dụ: mạng nội bộ của công ty bao gồm tin tức của công ty, liên kết đến ứng dụng, biểu mẫu, chính sách, thủ tục, v.v.
 • Cổng thông tin Extranet: Cổng thông tin hướng tới khách hàng với thông tin hỗ trợ. Ví dụ: cổng hỗ trợ khách hàng để khắc phục sự cố sản phẩm.
 • Chatbot AI: Hệ thống trò chuyện tự động cung cấp câu trả lời và hướng dẫn. Ví dụ: chatbot trên các trang web Thương mại điện tử để hỗ trợ khách hàng.
 • Mô-đun microlearning: Các mô-đun trực tuyến ngắn từ hai đến ba phút hướng dẫn người dùng thông qua các quy trình phức tạp hoặc các tình huống thực tế để thực hành ra quyết định. Ví dụ, các mô-đun đào tạo phần mềm tương tác.

Các công cụ này không chỉ giúp tăng cường hiệu suất cá nhân mà còn tạo ra môi trường làm việc hiệu quả và đồng bộ trong tổ chức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share the Post:

Related Posts