Bảng giá

Trial

0 đ Tháng
 • Số lượng active: 60
 • Dung lượng: 10GB
 • Miễn phí 1 tháng
 •  

Starter

798,000 đ Tháng
 • Số lượng active: 200
 • Dung lượng: 200GB
 • Đăng ký theo năm
 • Hỗ trợ triển khai hệ thống

Basic

1,998,000 đ Tháng
 • Số lượng active: 600
 • Dung lượng: 150GB
 • Đăng ký theo năm
 • Hỗ trợ triển khai hệ thống

Pro

4,596,000 đ Tháng
 • Số lượng active: 2000
 • Dung lượng: 500GB
 • Đăng ký theo năm
 • Hỗ trợ triển khai hệ thống

Expert

13,998,000 đ Tháng
 • Số lượng active: 6000
 • Dung lượng: 1TB
 • Đăng ký theo năm
 • Hỗ trợ triển khai hệ thống

Starter

9,576,000 đ Năm
 • Số lượng active: 200
 • Dung lượng: 200GB
 • Đăng ký theo năm
 • Hỗ trợ triển khai hệ thống

Basic

23,976,000 đ Năm
 • Số lượng active: 600
 • Dung lượng: 150GB
 • Đăng ký theo năm
 • Hỗ trợ triển khai hệ thống

Pro

55,176,000 đ Tháng
 • Số lượng active: 2000
 • Dung lượng: 500GB
 • Đăng ký theo năm
 • Hỗ trợ triển khai hệ thống

Expert

167,976,000 đ Tháng
 • Số lượng active: 6000
 • Dung lượng: 1TB
 • Đăng ký theo năm
 • Hỗ trợ triển khai hệ thống

Câu hỏi thường gặp

Phần mềm đào tạo là công cụ giúp doanh nghiệp/tổ chức quản lý các chương trình đào tạo, hệ thống hóa khóa học và content, hỗ trợ đa hình thức đào tạo.

Phần mềm đào tạo LEARNHUB là ứng dụng chuyển đổi số đào tạo dành cho doanh nghiệp.

Phần mềm đào tạo trực tuyến hay e-learning giúp doanh nghiệp quản trị việc đào tạo nhân sự toàn diện, thấu hiểu nhân sự, tối ưu các quy trình đào tạo, tiết kiệm thời gian và chi phí, lập kế hoạch và báo cáo phân tích hiệu quả đào tạo để ra quyết định phù hợp. Từ đây doanh nghiệp có thể nâng cao năng lực đội ngũ và xây dựng văn hóa học tập liên tục. 

LearnHub áp dụng tiêu chuẩn bảo mật cao về đảm bảo thông tin nội bộ và dữ liệu ở mức cao nhất, chống download và các nguy cơ như bị phá hủy vì bất cứ lý do nào.

Đăng ký để nhận tư vấn và
trải nghiệm miễn phí

Đăng ký sản phẩm

Trải nghiệm để khám phá những tính năng mà TechHub mang lại